Technika prostředí staveb

Zajišťujeme projekční a inženýrskou činnost profesí technického zařízení budov včetně jejich vzájemné koordinace a koordinace ve vztahu k architektonickému a stavebnímu řešení stavby. Zařízení a koncové prvky technické infrastruktury staveb jsou dnes přirozenou součástí jejich estetiky a často se uplatňují ve výsledném architektonickém výrazu. Vhodným návrhem přizpůsobujeme podobu exteriérů a interiérů budovy její povaze. Zvlášť citlivě přistupujeme k budovám památkově chráněným.

Profese

Samostatně zpracováváme návrhy zařízení vnitřního prostředí budov a jeho regulaci v odvětvích:

 • Zdravotně technické instalace
 • Plynová odběrná zařízení
 • Vzduchotechnika
 • Vytápění
 • Chlazení.

Se spolehlivými partnery spolupracujeme na přípravě návrhů ostatních profesních odvětví.

Koordinace projektů

Nabízíme své zkušenosti s profesní koordinací projektů na pozici koordinátora všech profesí. K prostorové koordinaci rádi využíváme nástrojů BIM a těžíme ze softwarové multiplatformity.

Projektová dokumentace

Dle zadání zhotovíme dokumentaci pro jakoukoliv fázi projektu, především:

 • Koncept, studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby.

Zároveň zajišťujeme adekvátní projednání dokumentace ve všech stupních s dotčenými správci dopravní a technické infrastruktury a orgány státní správy.