Informační modely budov

Veškerou svou činnost zakládáme na komunikaci, týmové spolupráci a koordinaci. V případě zpracování projektů dbáme na jednoznačnou identifikaci stavebních postupů, konstrukcí a prvků. Usilujeme tak o vytvoření precizní databáze, která se v případě návrhu stavby zhmotňuje jako digitální informační model budovy. Vytváříme tento model jako komplexní soubor informací a dané stavbě.

BIM a koordinace

Využíváme dostupného spektra databázových nástrojů. Díky softwarové multiplatformitě jsme schopni dosáhnout vysokého stupně koordinované spolupráce mezi jednotlivými profesemi od architektů, stavařů a statiků, přes projektanty ostatních profesí prostředí staveb, až po rozpočtáře.

Klíčové činnosti

Aplikací projekčních postupů ve smyslu metodiky BIM zajišťujeme:

  • Architektonické studie a vizualizace
  • Projektové dokumentace všech stupňů
  • Projektové řízení
  • Finanční řízení projektu
  • Prostorovou a profesní koordinaci projektu
  • Přesné výkazy výměr a kontrolní rozpočty
  • Archivace dat a databází pro správu objektu
  • a další...