Vila Karla Čapka
2017
Praha - Vršovice
Městská část Praha 10
30 000 000 Kč

Vila Karla Čapka

V rámci připravované rekonstrukce objektu vily Karla Čapka, která se nachází na adrese Bratří Čapků 1853/28 Praha 10, jsme zpracovali studii pro účely vlastníka, tedy Městské části Prahy 10. V rámci studie je řešena variantně úprava suterénu vily s dalšími návaznostmi v objektu, budoucí technologické vybavení a jeho implementace do stávajících konstrukcí.

Navrhnuli jsme koncepci obnovy pro stavební úpravy, povrchy a prvky s přihlédnutím k památkové ochraně vily a jejího historického vývoje. Připravili jsme odborný propočet investičních nákladů budoucí rekonstrukce. Studie byla pojednána coby ucelený podklad k rozhodování a předjednání záměru s dotčenými orgány státní zprávy a s odbornou veřejností v rámci přípravy budoucího programu.

V současnosti Městská část Prahy 10 bez udání důvodu zastavila projekční práce. S napětím očekáváme další postup ve věci obnovy objektu, jehož význam je dán především kulturně historickými souvislostmi, architektonickou a stavebně historickou hodnotou. Domníváme se, a naše dosavadní práce tomu odpovídá, že si vila a její dochované vybavení žádá důstojné a odborně připravené obnovy. Rekonstrukce vily by měla pro jejího vlastníka být investiční prioritou srovnatelné úrovně, jako tomu běžně bývá u obdobných realizací z jiných částí Prahy i míst České republiky.