Václavova vinice
2016
Pražský hrad
Správa Pražského hradu

Václavova vinice

Václavova vinice se nachází v areálu Pražského hradu na Malé straně. Vstup do vinice uvádí brána, která byla významně poničena při průjezdu zásobovacího vozidla. Fakticky došlo k jejímu úplnému stržení.  

Součástí zakázky bylo vyhotovení několika variant možné obnovy řešené brány. V zásadě se jednalo o dva základní návrhy: brána klenutá a brána pilířová. Tyto návrhy byly ve formě vizualizací rozpracovány v několika podvariantách. Z těchto předložených variant zadavatel vybral bránu s pilíři, ke které následně vznikly další varianty možného řešení mřížových vrat a pilastrů. Do návrhů byl zapracován požadavek zadavatele, který měl umožnit průjezd sanitního vozu bránou.

Po projednání návrhu se zástupci památkové péče bylo nakonec rozhodnuto pro památkovou obnovu klenuté brány. Návrh zcela odpovídá rozměrům původní brány, což umožnilo opětovně využít původní dřevěná vrata a vybraný materiál dochovaný z původní brány. Tuto variantu podrobně řeší vypracovaná projektová dokumentace.