Zámek Libochovice
2017
Libochovice
Národní památkový ústav
51 000 000 Kč

Zámek Libochovice

Libochovický zámek se nachází v malebné a romantické krajině dolního Poohří na úpatí Českého Středohoří. Státní zámek Libochovice je zpřístupněná národní kulturní památka ve správě Národního památkového ústavu. 

Prezentace zámku je zastoupena třemi prohlídkovými okruhy. 1. okruh nabízí klasickou interiérovou instalaci v průřezu historických stylů od pozdní renesance, přes baroko a rokoko, až po styly 19. století, nachází se zde sbírky vzácných gobelínů, obrazů, historického nábytku, skla a porcelánu, a také unikátních barokních kachlových kamen. 2. okruh je expozicí o životě a díle zámeckého rodáka a významného českého vědce Jana Evangelisty Purkyně. 3. okruh nabízí prohlídku zámeckých skleníků. Zámecký areál je tvořen i rozsáhlým zámeckým parkem – francouzskou zahradou a anglickým parkem podél řeky Ohře, který leží na místě původního lužního lesa.

Provedli jsme průzkumy samotného krovu, stropů a místností bezprostředně pod ním a také navazujících detailů zejména v místě korunní římsy. Na základě dalšího statického posouzení jsme připravili návrh obnovy konstrukcí krovu nad zámeckými křídly i nad zámeckou kaplí včetně kompletní výměny střešní krytiny a přeřešení architektonického ztvárnění vikýřů. Geometrie krovu zůstane po sanaci nezměněna stejně jako hlavní hmoty střech.