Zámek Duchcov - knížecí zahrada
2016
Duchcov
Národní památkový ústav
30 000 000 Kč

Zámek Duchcov - knížecí zahrada

Knížecí zahrada byla původně malou „rajskou“ zahrádkou pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna a rozkládala se pouze na vyvýšené části blíže zámku. Později byla rozšířena a nejspíše druhotně sem byla umístěna socha Niké, od Matyáše Brauna, kterou zde nyní můžeme obdivovat. Koruna zdi je lemována živým plotem. Na vyvýšené části se nachází okružní mlatová cesta podél hraniční zdi podél celé zahrady. 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy opěrné zdi zámecké Knížecí zahrady. Účelem navržených stavebních úprav je sanace opěrné zdi, historických omítek a a komplexní řešení protivlhkostních opatření.