Schebkův palác
2017
Praha - Nové Město
NHÚ Akademie Věd ČR
8 500 000 Kč

Schebkův palác

Parcela na místě dnešního Schebkova paláce byla zastavěna již ve 14. století, přičemž dnešní neorenesanční podobu získal palác koncem 19. století, kdy si vlastník, baron Schebek zde nechal vystavět nový reprezentativní palác. Jako architekta si vybral Vojtěcha Ignáce Ullmanna, jednoho z nejvýznamnějších architektů tehdejší Prahy. Dnes v paláci sídlí CERGE-EI, společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Národohospodářský ústav Akademie věd ČR (NHÚ) byl zřízen v roce 1992 a je jediným pracovištěm Akademie věd ČR v oblasti ekonomického výzkumu. Od roku 2007 má právní status veřejné výzkumné instituce (v. v. i.).

Účelem navrhovaných úprav je transformace přednáškových prostor a prostor výuky. Navrhnuli jsme úpravy přednáškového sálu, který je rozdělen do dvou částí, které jsou i úrovňově oddělené. Navrženo je zesílení dřevěných trámových stropů. Část na spodní úrovni umožňuje variabilní uspořádání a zároveň i optické oddělení pomocí plátna od horní části učebny. K přednáškové místnosti přiléhá jak vstupní foyer se zázemím, tak nahrávací studie se zvukovou režií. Vybavení celého studia umožňuje nahrávání audio a video materiálu, případně živého vysílání. Ve všech prostorách bylo důsledně řešeno stavebně i prostorově akustické opatření.