Depozitář Národního muzea v Terezíně
2017
Terezín
Národní Muzeum
68 000 000 Kč

Depozitář Národního muzea v Terezíně

Ve spolupráci s Národním Muzeem jsme připravili návrh a projekt citlivé adaptace stávajících půdních prostor památkově chráněného objektu postaveného v letech 1786 až 1787 v ranně klasicistním slohu s některými konstrukčními prvky vycházejícími z barokních tradic. 

Objekt velkokapacitního depozitáře Národního muzea v Terezíně tvoří samostatně stojící zděná budova obdélníkového půdorysu s jedním podzemním podlažím, třemi nadzemními podlažími a podkrovím. Ve střední části je objekt propojen spojovacím křídlem, které dispozičně rozděluje prostor na dvě čtvercová nádvoří. Objekt je vybaven šesti schodišti, která plní funkci chráněných únikových cest. Budova je přístupná z veřejné komunikace, vjezd je zajištěn ze dvou stran. Objekt je napojen na všechna potřebná média a energie.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 78 v ulici Palackého, obec Terezín, který je umístěn na výše uvedeném pozemku. Účelem navržených stavebních úprav je neinvazivní vestavba depozitáře archeologických sbírek do stávajícího prostoru krovu při minimálním ovlivnění současných dřevěných konstrukcí krovu a dochovaných vnitřních dělících konstrukcí.

Vnitřní klima depozitářů je pečlivě regulováno stejně jako badatelny a zázemí kurátorů sbírek. Pro koordinaci technologického vybavení depozitáře s poměrně složitou soustavou stávajícího krovu jsme využili nástrojů BIM, stejně jako pro tvorbu výkazu výměr a tvorbu kontrolního rozpočtu.